Arboristika, ošetrovanie a starostlivosť o stromy, výrub rizikových stromov, výškové práce s použitím lanových techník


"Ak to nie je nemožné, existuje spôsob ako to spraviť"

Venujeme sa orezávaniu stromov, výrubu rizikových stromov za pomoci lanových techník a výškovým prácam.  Práce vykonávame na celom Slovensku.
V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte telefonicky na +421 917 567 414 alebo emailom na vgazur@gmail.com, ideálne s priloženými fotografiami stromov. Ak ide o  komplikovanejší zásah, vykonáme obhliadku, ktorá je bez poplatku. Cena za službu je stanovená na základe náročnosti, množstva a rizika prác.