Ošetrovanie stromov

Starostlivosť o okrasné stromy je nutným predpokladom pre zaistenie ich estetickej a ekologickej funkcie, dĺžky života a hlavne prevádzkovej bezpečnosti. Stromy tohto typu dotvárajú prostredie miest a obcí a ovplyvňujú krajinný ráz. Orez stromu je základným nástrojom starostlivosti, ktorý využívame hlavne v týchto prípadoch:

Bezpečnostné väzby pomáhajú významne predĺžiť životnosť stromov, na ktorých by sme inak museli vykonať radikálnu obvodovú redukciu alebo výrub. Inštaláciou bezpečnostných väzieb je možná stabilizácia koruny s defektnými typmi vetvenia a stromov s infikovanými kmeňmi, či prerastenými sekundárnymi korunami.
  • zníženie rizika pádu konárov na zem (odstránenie suchých, chorých alebo poškodených konárov)
  • zúženie koruny pre lepšiu cirkuláciu vzduchu a uvoľnenie nového rastu
  • zníženie výšky stromu
  • odstránenie prekážajúcich dolných konárov stromu
  • tvarovanie stromu podľa potreby