Služby

Výrub rizikových stromov

Orez stromov

V prípade dostatočne veľkého manipulačného priestoru môže byť výrub stromu na základni a pád celého stromu na zem najjednoduchší a najlacnejší spôsob odstránenia stromu. Nevýhodou môže byť riziko poškodenia povrchu v oblasti dopadu stromu. V prípade komplikovanejších stromov, a to hlavne v blízkosti budov, plotov, elektrického vedenia, na cintorínoch, atď. sa výrub vykonáva postupne, použitím lanových a stromolezeckých techník. Stromolezec vystúpi do koruny a postupne spíli strom od najmenších vetiev až po kmeň. Všetky vetvy, ktoré by mohli poškodiť majetok, sú zabezpečované pomocou lán. Ak je výstup na strom z objektívnych príčin príliš nebezpečný, v určitých podmienkach je možné použitie vysokozdvižnej plošiny.    

Starostlivosť o okrasné stromy je nutným predpokladom pre zaistenie ich estetickej a ekologickej funkcie, dĺžky života a hlavne prevádzkovej bezpečnosti. Stromy tohto typu dotvárajú prostredie miest a obcí a ovplyvňujú krajinný ráz. Orez stromu je základným nástrojom starostlivosti, ktorý využívame hlavne v týchto prípadoch:
· zníženie rizika pádu konárov na zem (odstránenie suchých, chorých alebo poškodených konárov)
· zúženie koruny pre lepšiu cirkuláciu vzduchu a uvoľnenie nového rastu
· zníženie výšky stromu
· odstránenie prekážajúcich dolných konárov stromu
· tvarovanie stromu podľa potreby


Inštalácia bezpečnostných väzieb

Výškové práce

Bezpečnostné väzby pomáhajú významne predĺžiť životnosť stromov, na ktorých by sme inak museli vykonať radikálnu obvodovú redukciu alebo výrub. Inštaláciou bezpečnostných väzieb je možná stabilizácia koruny s defektnými typmi vetvenia a stromov s infikovanými kmeňmi, či prerastenými sekundárnymi korunami.

 


· čistenie, opravy a nátery striech, ríň, odkvapových systémov, komínov
· opravy a nátery fasád
· opravy dilatačných špár
· umývanie okien
· montáž bilboardov a reklám
· odstraňovanie padajúceho snehu a ľadu
· atď.