Výrub rizikových stromov

V prípade dostatočne veľkého manipulačného priestoru môže byť výrub stromu na základni a pád celého stromu na zem najjednoduchší a najlacnejší spôsob odstránenia stromu. Nevýhodou môže byť riziko poškodenia povrchu v oblasti dopadu stromu. V prípade komplikovanejších stromov, a to hlavne v blízkosti budov, plotov, elektrického vedenia, na cintorínoch, atď. sa výrub vykonáva postupne, použitím lanových a stromolezeckých techník. Stromolezec vystúpi do koruny a postupne spíli strom od najmenších vetiev až po kmeň. Všetky vetvy, ktoré by mohli poškodiť majetok, sú zabezpečované pomocou lán. Ak je výstup na strom z objektívnych príčin príliš nebezpečný, v určitých podmienkach je možné použitie vysokozdvižnej plošiny.